Sruby: Základní informace

O srubech máte načteno dozajista až až. My si tedy dovolíme vyzdvihnout jen naše a obecné přednosti. Záleží nám na dobře odvedené práci, na tom aby byl zákazník spokojen. Sruby stavíme celoročně.


Specializujeme se na sruby, ovšem umíme i roubené stavby, roubenky, rámové stavby, dřevostavby i klasické dřevěnice. Sami disponujeme manipulačním skladem dřeva, obchodujeme se dřevní hmotou. Máme vlastní lesovozy a jsme tedy nezávislí na dodavatelích kulatiny. Viz. naše další činnosti Všechny stavby provádíme výhradně z ručně odkorněné kulatiny, čímž si dřevo zachovává svou přirozenou hladkost a křivost.

Touto technologií se po většině obvodu kmene zachovávají nenarušené letokruhy, které vytvářejí husté vrstvy dřevní hmoty a kulatina tak lépe odolává dřevním škůdcům a ohni. Oproti trámu s obdélníkovým průřezem roubenky dosahuje kulatina výrazně vyšší životnosti. Doporučíme Vám výběr průměru kulatiny a detailů zakončení, protože každá stavba v závislosti na prostředí, vyžaduje své, tak aby podpořila krásu vnějšího vzhledu srubu v zakomponováné krajině.

Na přání navrhneme projekt, který bude splňovat kritéria pro umístění na Vašem pozemku (v daném terénu) a to i ve 3D vizualizaci. Veškerý materiál, který projde našima rukama pečlivě kontrolujeme. Dostanete tak od nás vždy kvalitní výrobek. Snažíme se tak jít vstříc Vašim požadavkům. Na naše stavby dáváme doživotní servis, který je podložen smlouvou. Máme zkušenosti s více jak 30 realizacemi, se stavbami jak pro tuzemský, tak i zahraniční trh. Krom specializace na hrubé staby srubů, dodáváme sruby v různých stádiích dokončenosti až po realizace „Na klíč“. Další informace v podsekci roubenky.